Usługi prawne

Specjalizujemy się w prawie handlowym, a w szczególności w tworzeniu, łączeniu i likwidacji spółek oraz zmianie ich formy prawnej.

Zakładanie nowych spółek

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w przeprowadzeniu szybkiej i skutecznej rejestracji spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przekształcenia spółek 

Oferujemy Państwu pomoc z przekształceniu już istniejącej spółki lub przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę.

Usługi księgowe

Zapewniamy najwyższej klasy profesjonalistów: biegłych rewidentów oraz wykwalifikowanych pracowników i księgowych posiadających świadectwa oraz licencje do prowadzenia ksiąg i ewidencji.

Kadry i płace

W ramach administracji kadrowej sporządzamy umowy o pracę oraz inne dokumenty kształtujące stosunek pracy.