• Standardowe konsultacje podatkowe: od 250 – 500 zł / godzina
 • Uczestnictwo w trakcie kontroli podatkowej: od 250 – 500 zł / godzina
 • Sporządzanie wniosku do MF/KAS o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej: od 1.500 zł (kwota uzależniona od ilości przepracowanych godzin)
 • Sporządzanie wewnętrznej opinii podatkowych: od 500 zł / szt. (kwota uzależniona od ilości przepracowanych godzin)
 • Odwołanie od decyzji organu podatkowego:
  A) do sądu: od 1.000 zł
  B) do urzędu: od 300 – 400 zł
 • Skarga do sądu administracyjnego: od 500 zł
 • Weryfikacja dokumentacji podatkowej: od 250 zł (kwota uzależniona od ilości zdarzeń gospodarczych lub ilości przepracowanych godzin)
 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych: od 2.500 zł

Do ww. cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki.